Máy bơm nước

[giaban]7.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7.700.000 VNĐ
Giá KM: 7.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
+ Công suất mô tơ: 1,8 Kw
+ Điện áp: 220v/50Hz
+ Tốc độ: 1450 v/p
+ Áp lực lớn nhất: 70 bar
+ Lưu lượng: 14 L/p
+ Chiều dài vòi phun:10M- bố thép
+ Bép phun: 0,15,25, 40
Bảo hành: 12 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
+ Công suất mô tơ: 1,8 Kw
+ Điện áp: 220v/50Hz
+ Tốc độ: 1450 v/p
+ Áp lực lớn nhất: 70 bar
+ Lưu lượng: 14 L/p
+ Chiều dài vòi phun:10M- bố thép
+ Bép phun: 0,15,25, 40
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao JETTA JET1800P-70


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


[/mota]

[giaban]8.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.000.000 VNĐ
Giá KM: 8.150.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
+ Công suất mô tơ: 2,2 Kw
+ Điện áp: 220v/50Hz
+ Tốc độ: 1450 v/p
+ Áp lực lớn nhất: 100 bar
+ Lưu lượng: 14 L/p
+ Chiều dài vòi phun:10M- 1 bố
+ Bép phun: 0,15,25, 40
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
+ Công suất mô tơ: 2,2 Kw
+ Điện áp: 220v/50Hz
+ Tốc độ: 1450 v/p
+ Áp lực lớn nhất: 100 bar
+ Lưu lượng: 14 L/p
+ Chiều dài vòi phun:10M- 1 bố
+ Bép phun: 0,15,25, 40
Bảo hành: 12 tháng


Máy rửa xe áp lực cao JETTA JET2200P-100

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


[/mota]

[giaban]12.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 13.500.000 VNĐ
Giá KM: 12.300.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất mô tơ: 3KW
Điện áp: 220V/50Hz
Tốc độ: 1450 V/P
Áp lực lớn nhất: 150 Bar
Lưu lượng: 15 L/P
Chiều dài dây: 15 mét- bố thép
Béc phun: 04 cái
( Có đồng hồ )
Bảo hành 12 tháng.
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất mô tơ: 3KW
Điện áp: 220V/50Hz
Tốc độ: 1450 V/P
Áp lực lớn nhất: 150 Bar
Lưu lượng: 15 L/P
Chiều dài dây: 15 mét- bố thép
Béc phun: 04 cái
( Có đồng hồ )
Bảo hành 12 tháng.


Máy rửa xe áp lực cao JETTA JET3000P-150J
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


[/mota]

[giaban]11.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 12.700.000 VNĐ
Giá KM: 11.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất mô tơ: 3KW
Điện áp: 220V/50Hz
Tốc độ: 1450 V/P
Áp lực lớn nhất: 100 Bar
Lưu lượng: 15 L/P
( Có đồng hồ )
Chiều dài dây: 15 mét- bố thép
Béc phun: 4 cái
Bảo hành 12 tháng.
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất mô tơ: 3KW
Điện áp: 220V/50Hz
Tốc độ: 1450 V/P
Áp lực lớn nhất: 100 Bar
Lưu lượng: 15 L/P
( Có đồng hồ )
Chiều dài dây: 15 mét- bố thép
Béc phun: 4 cái
Bảo hành 12 tháng.

Máy rửa xe áp lực cao JETTA JET3000P-120J

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


[/mota]

[giaban]16.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 18.300.000 VNĐ
Giá KM: 16.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất mô tơ: 5.5 Kw
Điện áp: 380v/50Hz
Tốc độ: 1450 v/p
Áp lực lớn nhất: 248 bar
Lưu lượng: 11 L/p
Chiều dài vòi phun:15m- bố thép
Bép phun: 04 cái
Trọng lượng: 68 kg
Bảo hành: 12 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất mô tơ: 5.5 Kw
Điện áp: 380v/50Hz
Tốc độ: 1450 v/p
Áp lực lớn nhất: 248 bar
Lưu lượng: 11 L/p
Chiều dài vòi phun:15m- bố thép
Bép phun: 04 cái
Trọng lượng: 68 kg
Bảo hành: 12 tháng

Máy rửa xe áp lực cao JETTA JET5500P-250T
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


[/mota]

[giaban]18.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 20.300.000 VNĐ
Giá KM: 18.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất mô tơ: 7.5 Kw
Điện áp: 380v/50Hz
Tốc độ: 1450 v/p
Áp lực lớn nhất: 248 bar
Lưu lượng: 16.4 L/p
Chiều dài vòi phun: 15m-  bố thép
Bép phun: 04 cái
Trọng lượng: 68kg
Bảo hành: 12 tháng


[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất mô tơ: 7.5 Kw
Điện áp: 380v/50Hz
Tốc độ: 1450 v/p
Áp lực lớn nhất: 248 bar
Lưu lượng: 16.4 L/p
Chiều dài vòi phun: 15m- bố thép
Bép phun: 04 cái
Trọng lượng: 68kg
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao JETTA JET7500P-250T
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


[/mota]