Máy bơm nước

[giaban]3.280.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.650.000 VNĐ 
Giá KM: 3.280.000 VNĐ
Công suất: 1.0 HP - 0.75 KW
Điện áp: 1 pha - 2200V, 50Hz
Độ cao đẩy: 20 - 72 Mét
Lưu lượng nước: 1.0 - 3.5 m3/h
Đường kính ống hút: 34 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.480.000 VNĐ 
Giá KM: 4.100.000 VNĐ
Công suất: 1.5 HP - 1.1 KW
Điện áp: 1 pha - 2200V, 50Hz
Độ cao đẩy: 20 - 90 Mét
Lưu lượng nước: 1.0 - 3.5 m3/h
Đường kính ống hút: 34 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.650.000 VNĐ 
Giá KM: 4.300.000 VNĐ
Công suất: 1.5 HP - 1.1 KW
Điện áp: 3 pha - 380V, 50Hz
Độ cao đẩy: 20 - 90 Mét
Lưu lượng nước: 1.0 - 3.5 m3/h
Đường kính ống hút: 34 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.950.000 VNĐ 
Giá KM: 4.500.000 VNĐ
Công suất: 2.0 HP - 1.5 KW
Điện áp: 1 pha - 220V, 50Hz
Độ cao đẩy: 37 - 107 Mét
Lưu lượng nước: 1.0 - 3.5 m3/h
Đường kính ống hút: 34 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.280.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.600.000 VNĐ 
Giá KM: 4.280.000 VNĐ
Công suất: 2.0 HP - 1.5 KW
Điện áp: 3 pha - 380V, 50Hz
Độ cao đẩy: 37 - 107 Mét
Lưu lượng nước: 1.0 - 3.5 m3/h
Đường kính ống hút: 34 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.080.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.500.000 VNĐ 
Giá KM: 5.080.000 VNĐ
Công suất: 3.0 HP - 2.2 KW
Điện áp: 1 pha - 220V, 50Hz
Độ cao đẩy: 38 - 97 Mét
Lưu lượng nước: 1.5 - 6.5 m3/h
Đường kính ống hút: 34 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.800.000 VNĐ 
Giá KM: 4.400.000 VNĐ
Công suất: 3.0 HP - 2.2 KW
Điện áp: 3 pha - 380V, 50Hz
Độ cao đẩy: 38 - 97 Mét
Lưu lượng nước: 1.5 - 6.5 m3/h
Đường kính ống hút: 34 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.130.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.600.000 VNĐ 
Giá KM: 5.130.000 VNĐ
Công suất: 4.0 HP - 3.0 KW
Điện áp: 3 pha - 380V, 50Hz
Độ cao đẩy: 52 - 95 Mét
Lưu lượng nước: 5.0 - 11 m3/h
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]