Máy bơm nước

[giaban]7.370.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 8.600.000 VNĐ
Giá KM: 7.370.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 22.2
Công suất: 3.0 HP - 2.2 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 50 mm
Cột áp (max): 22 m
Lưu lượng(max): 27 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 22.2
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]11.110.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 12.600.000 VNĐ
Giá KM: 11.110.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 23.7
Công suất: 5.0 HP - 3.7 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 50 mm
Cột áp (max): 34 m
Lưu lượng(max): 29 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 23.7
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]11.110.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 12.600.000 VNĐ
Giá KM: 11.110.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 33.7
Công suất: 5.0 HP - 3.7 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 76 mm
Cột áp (max): 29 m
Lưu lượng(max): 55 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 33.7
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]11.440.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 13.440.000 VNĐ
Giá KM: 11.440.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 43.7
Công suất: 5.0 HP - 3.7 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 100 mm
Cột áp (max): 18 m
Lưu lượng(max): 90 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 43.7
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]13.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 15.400.000 VNĐ
Giá KM: 13.650.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 35.5
Công suất: 7.5 HP - 5.5 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 76 mm
Cột áp (max): 32 m
Lưu lượng(max): 70 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 35.5
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]13.860.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 15.900.000 VNĐ
Giá KM: 13.860.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 45.5
Công suất: 7.5 HP - 5.5 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 100 mm
Cột áp (max): 23 m
Lưu lượng(max): 105 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 45.5
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]17.490.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 19.300.000 VNĐ
Giá KM: 17.490.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 611
Công suất: 10 HP - 7.5 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 100 mm
Cột áp (max): 40 m
Lưu lượng(max): 84 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 47.5
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]18.810.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 20.400.000 VNĐ
Giá KM: 18.810.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 67.5
Công suất: 10 HP - 7.5 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 150 mm
Cột áp (max): 31 m
Lưu lượng(max): 124 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 67.5
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]23.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 25.000.000 VNĐ
Giá KM: 23.100.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 411
Công suất: 15 HP - 11 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 100 mm
Cột áp (max): 48 m
Lưu lượng(max): 86 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 411
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]23.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 25.400.000 VNĐ
Giá KM: 23.650.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: KBZ 611
Công suất: 15 HP - 11 KW
Nguồn điện: 3 pha - 380V
Đường kính ống đẩy: 150 mm
Cột áp (max): 32 m
Lưu lượng(max): 147 m3/h

Máy bơm bùn lỏng, bơm chất thải KBZ 611
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]