Máy bơm nước

[giaban]2.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.350.000 VNĐ
Giá KM: 2.900.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model:  JET 101 1HP 
Công suất: 1HP- 750W
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 3 m3/h                                 
Cột áp:  21 - 40 m
Họng : hút - xả: 25 - 25 mm    
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.350.000 VNĐ
Giá KM: 2.800.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model:  K100 1HP 
Công suất: 1HP- 0.75KW
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 0.6 - 7.2 m3/h                                 
Cột áp:  31.5 - 15.5 m
Họng : hút - xả: 32 - 25 mm    
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.150.000 VNĐ
Giá KM: 2.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: JET 61 1/2HP 
Công suất: 1/2HP- 450W
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 2.4 m3/h                                
Cột áp: 15 - 32 m
Họng : hút - xả: 25 - 25 mm    
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]3.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 4.200.000 VNĐ
Giá KM: 3.550.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: BK100 1HP 
Công suất: 1HP- 0.75KW
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 4.8 m3/h                                
Cột áp: 44 m
Họng : hút - xả: 32 - 25 mm    
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]6.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7.200.000 VNĐ
Giá KM: 6.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: K200M 2HP 
Công suất: 2HP- 1.5KW
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 7.6 m3/h                                
Cột áp: 45 m
Họng : hút - xả: 32 - 25 mm    
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Sealand K 200M - 1.5kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]19.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 20.900.000 VNĐ
Giá KM: 19.900.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: BK750T 7.5HP 
Công suất: 7.5HP- 5..5KW
Điện áp: 380V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 1 - 12 m3/h                                
Cột áp: 92 - 22 m
Họng : hút - xả: 50 - 32 mm    
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Sealand BK 750T - 5.5 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]16.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 16.900.000 VNĐ
Giá KM: 16.500.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: BK550T 5.5HP 
Công suất: 5.5HP- 4KW
Điện áp: 380V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 1 - 12 m3/h                                
Cột áp: 6 - 88 m
Họng : hút - xả: 50 - 32 mm    
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Sealand BK 550T - 4.0 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]15.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 16.200.000 VNĐ
Giá KM: 15.150.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: BK400T 
Công suất: 4HP- 3KW
Điện áp: 380V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 1 - 10.4 m3/h                                
Cột áp: 79 - 29.3 m
Họng : hút - xả: 50 - 25 mm   
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Sealand BK 400T - 3kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]8.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.200.000 VNĐ
Giá KM: 8.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: BK300T 
Công suất: 3HP- 2.2KW
Điện áp: 380V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 1 - 8.4 m3/h                                
Cột áp: 28 - 67.3 m
Họng : hút - xả: 40 - 25 mm   
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Sealand BK 300T - 2.2 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]8.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 8.400.000 VNĐ
Giá KM: 8.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: BK 200T 2HP
Công suất: 2HP- 1.5KW
Điện áp: 380V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 1 - 6 m3/h                               
Cột áp: 11 - 59 m
Họng : hút - xả: 40 - 25 mm 
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Sealand BK 200T -1.5 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]7.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7.700.000 VNĐ
Giá KM: 7.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: BK150M 1.5HP
Công suất: 1.5HP- 1.1KW
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 1 - 6 m3/h                             
Cột áp: 13 - 53 m
Họng : hút - xả: 40 - 25 mm 
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Sealand BK 150M -1.1 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]9.250.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.700.000 VNĐ
Giá KM: 9.250.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: KD300T 3HP
Công suất: 3HP- 2.2KW
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 1 - 12 m3/h                              
Cột áp: 27.9 - 48.2 m
Họng : hút - xả: 40 - 40 mm 
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Sealand KD 300T - 2.2 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]8.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.000.000 VNĐ
Giá KM: 8.500.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: KC300T 3HP
Công suất: 3HP- 2.2KW
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 1 - 21 m3/h                               
Cột áp: 35.5 - 22.8 m
Họng : hút - xả: 40 - 40 mm
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Sealand KC 300T - 2.2 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]9.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.900.000 VNĐ
Giá KM: 9.500.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: KL300T 3HP
Công suất: 3HP- 2.2KW
Điện áp: 380V/50hz
Lưu lượng nước tối đa: 12 - 72 m3/h                               
Cột áp: 17.3 - 3.4 m
Họng : hút - xả: 75 - 75 mm
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Sealand KL 300T - 2.2 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]8.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.000.000 VNĐ
Giá KM: 8.350.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: KP300T 3HP
Công suất: 3HP- 2.2KW
Điện áp: 380V/50hz
Lưu lượng nước tối đa:  6 - 39 m3/h                               
Cột áp: 12 - 29.6 m
Họng : hút - xả: 75 - 75 mm
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Sealand KP 300T - 2.2 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]8.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.500.000 VNĐ
Giá KM: 8.950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: KL200M 2HP
Công suất: 2HP- 1.5KW
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa:  12 - 60 m3/h                               
Cột áp: 14.9 - 6.6 m
Họng : hút - xả: 75 - 75 mm
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Sealand KL 200M -1.5 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]8.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.400.000 VNĐ
Giá KM: 8.900.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: KL200T 2HP
Công suất: 2HP- 1.5KW
Điện áp: 380V/50hz
Lưu lượng nước tối đa:  12 - 60 m3/h                               
Cột áp: 14.9 - 6.6 m
Họng : hút - xả: 75 - 75 mm
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Sealand KL 200T -1.5 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]7.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 8.150.000 VNĐ
Giá KM: 7.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: KP200T 2HP
Công suất: 2HP- 1.5KW
Điện áp: 380V/50hz
Lưu lượng nước tối đa:  6 - 36 m3/h                               
Cột áp: 10.5 - 24 m
Họng : hút - xả: 50 - 50 mm
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Sealand KP 200T -1.5 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]6.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7.250.000 VNĐ
Giá KM: 6.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: KC150M  1.5HP
Công suất: 1.5HP- 1.1KW
Điện áp: 220V/50hz
Lưu lượng nước tối đa:  3 - 21 m3/h                              
Cột áp: 15 - 24 m
Họng : hút - xả: 40 - 40 mm  
Bảo hành : 12 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Sealand KC 150M -1.1 kw

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]