[giaban]3.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.350.000 VNĐ
Giá KM: 3.000.000 VNĐ
Công suất:: 1.0 HP - 0.75 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 30 - 39  Mét
Lưu lượng nước: 3.9 - 6.6 m3/h
Đường kính ống hút: 32 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT43
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 332 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
                                      : 118  Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22146774 - Hotline: 0987 68 68 74

[/mota]

[giaban]3.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.850.000 VNĐ
Giá KM: 3.400.000 VNĐ
Công suất:: 1.4 HP - 1.0 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 40 - 53  Mét
Lưu lượng nước: 3.9 - 6.6 m3/h
Đường kính ống hút: 32 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT44
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 332 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
                                      : 118  Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22146774 - Hotline: 0987 68 68 74

[/mota]

[giaban]4.380.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.750.000 VNĐ
Giá KM: 4.380.000 VNĐ
Công suất:: 2.0 HP - 1.5 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz hoặc 3 pha 380V/50Hz
Độ cao đẩy: 60 - 79  Mét
Lưu lượng nước: 3.9 - 6.6 m3/h
Đường kính ống hút: 32 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT46/MT46T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 332 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
                                      : 118  Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22146774 - Hotline: 0987 68 68 74

[/mota]

[giaban]4.035.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.450.000 VNĐ
Giá KM: 4.035.000 VNĐ
Công suất:: 1.5 HP - 1.1 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 28 - 32  Mét
Lưu lượng nước: 8 - 18 m3/h
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT83
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 332 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
                                      : 118  Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22146774 - Hotline: 0987 68 68 74

[/mota]

[giaban]4.480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.850.000 VNĐ
Giá KM: 4.480.000 VNĐ
Công suất:: 2.0 HP - 1.5 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 37 - 42  Mét
Lưu lượng nước: 8 - 18 m3/h
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT84
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 332 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
                                      : 118  Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22146774 - Hotline: 0987 68 68 74

[/mota]

[giaban]5.035.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.550.000 VNĐ
Giá KM: 5.035.000 VNĐ
Công suất:: 3.0 HP - 2.2 KW
Điệp áp: 3 pha  - 380V/50Hz
Độ cao đẩy: 46- 53  Mét
Lưu lượng nước: 8 - 18 m3/h
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT85T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 332 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
                                      : 118  Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22146774 - Hotline: 0987 68 68 74

[/mota]