Máy bơm nước

[giaban]2.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.250.000 VNĐ
Giá KM: 2.050.000 VNĐ

Moldel: MST150
Nguồn điện: 220V V- 50 Hz
Công Suất: 0.25 HP - 0.15 KW
Độ cao đẩy: 5.5 mét
Lưu Lượng: 15 m3/h
Họng hút xả: 49
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MST400

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.230.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.550.000 VNĐ
Giá KM: 2.230.000 VNĐ

Moldel: MST250
Nguồn điện: 220V V- 50 Hz
Công Suất: 0.35 HP - 0.25 KW
Độ cao đẩy: 6.5 mét
Lưu Lượng: 18 m3/h
Họng hút xả: 49
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MST400

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.800.000 VNĐ
Giá KM: 2.500.000 VNĐ

Moldel: MST400
Nguồn điện: 220V V- 50 Hz
Công Suất: 0.55 HP - 0.4 KW
Độ cao đẩy: 9.2 mét
Lưu Lượng: 22 m3/h
Họng hút xả: 49
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MST400

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]4.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 4.600.000 VNĐ
Giá KM: 4.200.000 VNĐ

Moldel: MBA750
Nguồn điện: 220V & 380 V- 50 Hz
Công Suất: 1.0 HP - 0.75 KW
Độ cao đẩy: 13 mét
Lưu Lượng: 31 m3/h
Họng hút xả: 60
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MBA2200

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]4.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 4.900.000 VNĐ
Giá KM: 4.400.000 VNĐ

Moldel: MBA1100
Nguồn điện: 220V & 380 V- 50 Hz
Công Suất: 1.5 HP - 1.1 KW
Độ cao đẩy: 14 mét
Lưu Lượng: 32 m3/h
Họng hút xả: 60
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MBA2200

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]5.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 6.300.000 VNĐ
Giá KM: 5.750.000 VNĐ

Moldel: MBA1500
Nguồn điện: 220V & 380 V- 50 Hz
Công Suất: 2.0 HP - 1.5 KW
Độ cao đẩy: 15 mét
Lưu Lượng: 34 m3/h
Họng hút xả: 76
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MBA2200

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]6.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7.400.000 VNĐ
Giá KM: 6.700.000 VNĐ

Moldel: MBA2200
Nguồn điện: 220V & 380 V- 50 Hz
Công Suất: 3.0 HP - 2.2 KW
Độ cao đẩy: 15 mét
Lưu Lượng: 58 m3/h
Họng hút xả: 90
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MBA2200

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]13.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 14.880.000 VNĐ
Giá KM: 13.500.000 VNĐ

Moldel: MAF3700
Nguồn điện: 380 V- 50 Hz
Công Suất: 5.0 HP - 3.7 KW
Độ cao đẩy: 20 mét
Lưu Lượng: 100 m3/h
Họng hút xả: 110
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MAF3700

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]14.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 16.380.000 VNĐ
Giá KM: 14.700.000 VNĐ

Moldel: MAF5500
Nguồn điện: 380 V- 50 Hz
Công Suất: 7.5 HP - 5.5 KW
Độ cao đẩy: 23 mét
Lưu Lượng: 120 m3/h
Họng hút xả: 110
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MAF5500

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]16.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 18.180.000 VNĐ
Giá KM: 16.500.000 VNĐ

Moldel: MAF7500
Nguồn điện: 380 V- 50 Hz
Công Suất: 10 HP - 7.5 KW
Độ cao đẩy: 30 mét
Lưu Lượng: 130 m3/h
Họng hút xả: 110
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm thả chìm Mastra MAF7500

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.180.000 VNĐ
Giá KM: 1.000.000 VNĐ

Moldel: APSm 37
Nguồn điện: 220 V- 50 Hz
Công Suất: 0.7HP - 0.37 KW
Độ cao đẩy: 40 mét
Lưu Lượng: 40 lít/phút
Họng hút xả: 34 - 34 
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.880.000 VNĐ
Giá KM: 1.650.000 VNĐ

Moldel: APSm 75
Nguồn điện:  220 V- 50 Hz
Công Suất: 1.0HP - 0.75 KW
Độ cao đẩy: 70 mét
Lưu Lượng: 60 lít/phút
Họng hút xả: 34 - 34 
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.680.000 VNĐ
Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Moldel: AQm 75
Nguồn điện: 380/220 V- 50 Hz
Công Suất: 1.0HP - 0.75 KW
Độ cao đẩy: 70 mét
Lưu Lượng: 60 lít/phút
Họng hút xả: 34 - 34 
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm nước cao áp Lepono AQm 75

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.180.000 VNĐ
Giá KM: 1.000.000 VNĐ

Moldel:APm 37
Nguồn điện: 220 V- 50 Hz
Công Suất: 0.7HP - 0.37 KW
Độ cao đẩy: 40 mét
Lưu Lượng: 40 lít/phút
Họng hút xả: 34 - 34 
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.680.000 VNĐ
Giá KM: 1.550.000 VNĐ

Moldel: APm 75
Nguồn điện: 220 V- 50 Hz
Công Suất: 1.0HP - 0.75 KW
Độ cao đẩy: 70 mét
Lưu Lượng: 60 lít/phút
Họng hút xả: 34 - 34 
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.900.000 VNĐ
Giá KM: 1.700.000 VNĐ

Moldel: ACm 75
Nguồn điện: 220 - 50 Hz
Công Suất: 1.0HP - 0.75 KW
Độ cao đẩy: 36 mét
Lưu Lượng: 100 lít/phút
Họng hút xả: 34 - 34 
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm nước ly tâm Lepono ACm 150 L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.950.000 VNĐ
Giá KM: 2.650.000 VNĐ

Moldel: ACm 110 L
Nguồn điện: 220 - 50 Hz
Công Suất: 1.5 HP - 1.1 KW
Độ cao đẩy: 33 mét
Lưu Lượng: 220 lít/phút
Họng hút xả: 49 - 34 
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm nước ly tâm Lepono ACm 150 L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

MÁY BƠM NƯỚC SHINIL

MÁY BƠM NƯỚC PANASONIC - INDONESIA

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP

MÁY BƠM NƯỚC APP - ĐÀI LOAN

MÁY BƠM NƯỚC SHIRAI - NHẬT

MÁY BƠM NƯỚC HANIL - HÀN QUỐC

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP